Uniwersytet Medyczny w Białymstoku                            

ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl

NIP: 5420211717
REGON: 000288604


Wyszukiwarka uchwał

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: 47/2019

uchwała nr 47/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie wytycznych dotyczących opracowywania programów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 46/2019

uchwała nr 46/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej administracji pod nazwą: Sekcja do spraw planowania i rozliczania obciążeń dydaktycznych w ramach Działu Spraw Studenckich w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 45/2019

uchwała nr 45/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2020/2021 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

uchwała nr: 44/2019

uchwała nr 44/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie określenia zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2023/2024

uchwała nr: 43/2019

uchwała nr 43/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2020/2021 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 42/2019

uchwała nr 42/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia prowadzone w języku angielskim na kierunku Farmacja w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Uwagi Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 maja 2019 r.

uchwała nr: 41/2019

uchwała nr 41/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie, realizację, sfinansowanie przez Uczelnię wkładu własnego oraz prefinansowanie wydatków niezbędnych do realizacji projektu pn. „Mamy POWER - inwestujemy w kompetencje regionu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 40/2019

uchwała nr 40/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie, realizację, sfinansowanie przez Uczelnię wkładu własnego oraz prefinansowanie wydatków niezbędnych do realizacji projektu pn. „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 39/2019

uchwała nr 39/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie zgłoszenia kandydatów do Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 38/2019

uchwała nr 38/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie przekształcenia Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej oraz Samodzielnej Pracowni Technik Mikrobiologicznych i Nanobiomedycznych na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 37/2019

uchwała nr 37/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia prowadzone w języku angielskim w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 36/2019

uchwała nr 36/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2018 rok

zmieniona przez 56/2019

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 35/2019

uchwała nr 35/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo - finansowego na 2018 r. oraz sprawozdania z realizacji planu rzeczowo - finansowego za 2018 r.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 34/2019

uchwała nr 34/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej zaciągnięcia przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku nieodnawialnego kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na finansowanie nakładów ponoszonych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w ramach Projektu pn. ,,Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie Prewencji Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Indywidualizowanej (CBI PLUS)" zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.01.00-20-0001/16-00 z dnia 31 maja 2017r., zawartą przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku z Województwem Podlaskim

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 33/2019

uchwała nr 33/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr 111/2018 w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

zmieniona przez 55/2019

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 32/2019

uchwała nr 32/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie ustalenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2019/2020

zmieniona przez 74/2019

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 31/2019

uchwała nr 31/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie warunków, trybu oraz harmonogramu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2019/2020.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 30/2019

uchwała nr 30/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status uchwały Obowiązująca

Uwagi Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2019/2020.

uchwała nr: 29/2019

uchwała nr 29/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr 42/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów I Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status uchwały Obowiązująca

Uwagi Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2019/2020.

uchwała nr: 28/2019

uchwała nr 28/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie uruchomienia niestacjonarnych studiów podyplomowych Epidemiologia na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz zatwierdzenia efektów uczenia się, planu i programu studiów podyplomowych, a także zasad i warunków rekrutacji wraz z limitem miejsc

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 27/2019

uchwała nr 27/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie uruchomienia niestacjonarnych studiów podyplomowych Dietetyka Kliniczna na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz zatwierdzenia efektów uczenia się, planu i programu studiów podyplomowych, a także zasad i warunków rekrutacji wraz z limitem miejsc

zmieniona przez 79/2019

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 26/2019

uchwała nr 26/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie uruchomienia niestacjonarnych studiów podyplomowych Promocja Zdrowia i Edukacja Zdrowotna na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz zatwierdzenia efektów uczenia się, planu i programu studiów podyplomowych, a także zasad i warunków rekrutacji wraz z limitem miejsc

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 25/2019

uchwała nr 25/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie uruchomienia niestacjonarnych studiów podyplomowych Psychodietetyka na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz zatwierdzenia efektów uczenia się, planu i programu studiów podyplomowych, a także zasad i warunków rekrutacji wraz z limitem miejsc

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 24/2019

uchwała nr 24/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr 30/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status uchwały Obowiązująca

Uwagi Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2019/2020. Traci moc Uchwała Senatu Nr 30/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

uchwała nr: 23/2019

uchwała nr 23/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady Wydziału

Status uchwały Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij