Uniwersytet Medyczny w Białymstoku                            

ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl

NIP: 5420211717
REGON: 000288604


Wyszukiwarka uchwał

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: 81/2019

uchwała nr 81/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program „PROM” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz prefinansowanie przez Uczelnię wydatków niezbędnych do realizacji projektu

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 79/2019

uchwała nr 79/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr 27/2019 w sprawie uruchomienia niestacjonarnych studiów podyplomowych Dietetyka Kliniczna na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz zatwierdzenia efektów uczenia się, planu i programu studiów podyplomowych, a także zasad i warunków rekrutacji wraz z limitem miejsc

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 78/2019

uchwała nr 78/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr 79/2018 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2018/2019

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 76/2019

uchwała nr 76/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie zatwierdzenia programów studiów i efektów uczenia się na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 75/2019

uchwała nr 75/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie przyporządkowania kierunków studiów do dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 74/2019

uchwała nr 74/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr 32/2019 w sprawie ustalenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2019/2020

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 73/2019

uchwała nr 73/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr 69/2019 w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 72/2019

uchwała nr 72/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej administracji pod nazwą: Dział ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

uchwała nr: 71/2019

uchwała nr 71/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Nagród, Odznaczeń i Wyróżnień na okres kadencji 2016-2020

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 70/2019

uchwała nr 70/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie zgłoszenia i rekomendacji kandydatury do Polskiej Akademii Nauk

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 69/2019

uchwała nr 69/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

zmieniona przez 73/2019

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 68/2019

uchwała nr 68/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2019/2020

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 67/2019

uchwała nr 67/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 66/2019

uchwała nr 66/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kierunku techniki dentystyczne dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 65/2019

uchwała nr 65/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego dr hab. Monice Zbuckiej-Krętowskiej

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 64/2019

uchwała nr 64/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniająca się rozprawę doktorską dr Monice Książek

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 63/2019

uchwała nr 63/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw zdrowia indywidualnej za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej prof. dr hab. Marcinowi Moniuszce

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 62/2019

uchwała nr 62/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw zdrowia indywidualnej za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej dr hab. Monice Zbuckiej-Krętowskiej

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 61/2019

uchwała nr 61/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw zdrowia indywidualnej za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej dr n. med. Dominikowi Maślachowi

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 60/2019

uchwała nr 60/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw zdrowia indywidualnej za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej prof. dr hab. Sławomirowi Jerzemu Terlikowskiemu

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 59/2019

uchwała nr 59/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw zdrowia za całokształt dorobku prof. dr hab. Jerzemu Pałce

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 58/2019

uchwała nr 58/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status uchwały Obowiązująca

Uwagi Z dniem 1 października 2019 r. traci moc Uchwała Senatu 123/2016 w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Uchwała Senatu 91/2017 oraz 85/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

uchwała nr: 57/2019

uchwała nr 57/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2019 rok

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 56/2019

uchwała nr 56/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr 36/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za 2018 rok

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 55/2019

uchwała nr 55/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr 33/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Status uchwały Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij