Uniwersytet Medyczny w Białymstoku                            

ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl

NIP: 5420211717
REGON: 000288604


Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: 13/2019

uchwała nr 13/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie utworzenia jednostki ogólnouczelnianej pod nazwą „Biobank” w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązująca

uchwała nr: 12/2019

uchwała nr 12/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku spółki kapitałowej z innym podmiotem

uchwała nr: 11/2019

uchwała nr 11/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr 133/2016 w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim oraz pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązująca

Uwagi Traci moc Uchwała Senatu nr 133/2016 z dnia 15.12.2016r.

uchwała nr: 10/2019

uchwała nr 10/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr 14/2014 w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Status Obowiązująca

uchwała nr: 9/2019

uchwała nr 9/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie przystąpienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku do realizacji projektu pn. „Analiza mowy narzędziem wczesnego wykrywania i monitorowania chorób cywilizacyjnych”

Status Obowiązująca

uchwała nr: 8/2019

uchwała nr 8/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w wysokości ½ własności nieruchomości o numerze ewidencyjnym 1183 o pow. 448 m2 położonej przy ulicy Szpitalnej 20/5 Gmina Białystok, obręb 11 – Śródmieście, KW BI1B/00064603/1, której w wysokości ½ udziału właścicielem jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Status Obowiązująca

uchwała nr: 7/2019

uchwała nr 7/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie utworzenia Zakładu Ginekologii i Położnictwa Praktycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

uchwała nr: 6/2019

uchwała nr 6/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie powołania składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2019/2020

Status Obowiązująca

uchwała nr: 5/2019

uchwała nr 5/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie Katedry Kardiologii na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

Status Obowiązująca

uchwała nr: 4/2019

uchwała nr 4/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr 75/2017 w sprawie woli realizacji Projektu pn. ,,Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie Prewencji Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Indywidualizowanej (CBI PLUS)" na warunkach określonych umową nr UDA-RPPD.01.01.00-20-0001/16-00 z dnia 31 maja 2017r., zawartą przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (Beneficjent) z Województwem Podlaskim (IZ RPOWP)

Status Obowiązująca

uchwała nr: 3/2019

uchwała nr 3/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów

Status Obowiązująca

uchwała nr: 2/2019

uchwała nr 2/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie uzupełnienia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów

Status Obowiązująca

uchwała nr: 1/2019

uchwała nr 1/2019

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie przekształcenia Samodzielnej Pracowni Biotechnologii w Zakład Biotechnologii na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązująca

uchwała nr: 111/2018

uchwała nr 111/2018

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr 48/2018 w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Status Obowiązująca

uchwała nr: 110/2018

uchwała nr 110/2018

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie zmiany nazwy Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej na Dział Nauki

Status Obowiązująca

uchwała nr: 109/2018

uchwała nr 109/2018

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie utworzenia Działu Współpracy Międzynarodowej w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązująca

uchwała nr: 108/2018

uchwała nr 108/2018

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr 75/2018 w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia prowadzone w języku angielskim na kierunku lekarskim na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w roku akademickim 2019/2020

Status Obowiązująca

uchwała nr: 107/2018

uchwała nr 107/2018

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie uchwalenia Regulaminu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Regulaminów Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Status Obowiązująca

Uwagi Traci moc Uchwała Senatu nr 10/2013

uchwała nr: 106/2018

uchwała nr 106/2018

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr 55/2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminów potwierdzania przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów

Status Obowiązująca

uchwała nr: 105/2018

uchwała nr 105/2018

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr 56/2016 w sprawie określenia zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na lata akademickie 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

Status Obowiązująca

uchwała nr: 104/2018

uchwała nr 104/2018

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr 56/2018 w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2019/2020 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

Status Obowiązująca

uchwała nr: 103/2018

uchwała nr 103/2018

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr 55/2018 w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2019/2020 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązująca

uchwała nr: 102/2018

uchwała nr 102/2018

jakiego organu Senatu

z dnia

zmieniająca uchwałę nr 109/2016 w sprawie dotyczącej indywidualnego rozliczenia obowiązku dydaktycznego nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązująca

uchwała nr: 101/2018

uchwała nr 101/2018

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie utworzenia Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Status Obowiązująca

uchwała nr: 100/2018

uchwała nr 100/2018

jakiego organu Senatu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji projektu pn. „System dwujęzycznego oznakowania kampusu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz warsztaty międzykulturowe dla pracowników elementami realizacji strategii umiędzynarodowienia Uczelni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program „Welcome to Poland” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Status Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij