W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok

tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl


Elektroniczna skrzynka podawcza:

/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka


NIP: 5420211717
REGON: 000288604
Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr : 12/2017
uchwała nr 12/2017
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości o numerze ewidencyjnym 767/39 o powierzchni 0,2479 ha, położonej przy ul. Jacka Kuronia w Białymstoku, stanowiącej własność Gminy Białystok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 11/2017
uchwała nr 11/2017
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji budowlanej pn. „Budowa Centrum Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 10/2017
uchwała nr 10/2017
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie przeznaczenia od roku akademickiego 2016/2017 dodatkowych środków pozabudżetowych uzyskanych z opłat od studentów na zwiększenie wynagrodzeń za prowadzenie w języku angielskim zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych na kierunku lekarskim
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 9/2017
uchwała nr 9/2017
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nazwy Zakładu Technologii i Towaroznawstwa Żywności na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 8/2017
uchwała nr 8/2017
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Zakładu Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1.03.2017 r.
uchwała nr : 7/2017
uchwała nr 7/2017
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady Wydziału
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 6/2017
uchwała nr 6/2017
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie powołania składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2017/2018.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 5/2017
uchwała nr 5/2017
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały nr 54/2016 w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2017/2018 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 4/2017
uchwała nr 4/2017
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały nr 56/2016 Senatu UMB z 30.05.2016r. w sprawie określenia zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego na studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na lata akademickie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.
status uchwały uchylona
Uwagi Aktualnie obowiązująca: Uchwała nr 105/2018
uchwała nr : 3/2017
uchwała nr 3/2017
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku określających zasady tworzenia programów kształcenia dla określonych kierunków, poziomów i profili kształcenia studiów wyższych
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała 3/2017 została zmieniona przez Uchwałę 36/2017
uchwała nr : 2/2017
uchwała nr 2/2017
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na prefinansowanie wydatków niezbędnych do realizacji projektu pn. „Program rozwoju kompetencji studentów kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 1/2017
uchwała nr 1/2017
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie stwierdzenia przez Senat zgodności zmian w Regulaminie Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ze Statutem Uczelni i ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 136/2016
uchwała nr 136/2016
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, za wyjątkiem zapisów §1 ust. 2,3,4, które wchodzą w życie z dniem 1.01.2017 r.
uchwała nr : 135/2016
uchwała nr 135/2016
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 87/2014 Senatu z dnia 19.11.2014 r.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1.01.2017 r.
uchwała nr : 134/2016
uchwała nr 134/2016
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu samodzielnego stanowiska Rzecznika Prasowego w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
status uchwały obowiązująca