W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok

tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl


Elektroniczna skrzynka podawcza:

/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka


NIP: 5420211717
REGON: 000288604
Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr : 1/2018
uchwała nr 1/2018
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2018/2019 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
zmieniająca uchwałę nr 50/2017,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 131/2017
uchwała nr 131/2017
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Senatu nr 90/2015 z dnia 18.11.2015 r. oraz wyrażenia zgody na zwiększenie wkładu własnego UMB w projekcie pn. "Advanced Analytical Chemistry for Life Sciences" współfinansowanego z Programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne dla szkolnictwa wyższego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 130/2017
uchwała nr 130/2017
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Medycznego na 2017 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 129.2017
uchwała nr 129.2017
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie zatwierdzenia wzorów umów na usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do umów zawieranych przez Uczelnię począwszy od roku akademickiego 2018/2019
uchwała nr : 128/2017
uchwała nr 128/2017
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie powołania składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2018/2019
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 127/2017
uchwała nr 127/2017
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
zmieniająca uchwałę nr 88/2017,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 126/2017
uchwała nr 126/2017
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na realizację, sfinansowanie przez Uczelnię wkładu własnego oraz prefinansowanie wydatków zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu partnerskiego pn. „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działalnie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 125/2017
uchwała nr 125/2017
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na realizację, sfinansowanie przez Uczelnię wkładu własnego oraz prefinansowanie wydatków zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu partnerskiego pn. „Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiającą powrót do pracy.” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działalnie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 124/2017
uchwała nr 124/2017
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na realizację, sfinansowanie przez Uczelnię wkładu własnego oraz prefinansowanie wydatków zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu partnerskiego pn. „Regionalny program profilaktyki zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną u osób pracujących na terenie województwa podlaskiego.” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działalnie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Mońkach oraz Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Białymstoku.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 123/2017
uchwała nr 123/2017
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na realizację, sfinansowanie przez Uczelnię wkładu własnego oraz prefinansowanie wydatków zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu partnerskiego pn. „Profilaktyka chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działalnie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Hajnówce.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 122/2017
uchwała nr 122/2017
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na realizację i prefinansowanie wydatków zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu pn. „Opracowanie nowej generacji suplementu diety obniżającego i normalizującego poposiłkową glikemię i insulinemię oraz obniżającego wagę ciała” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 , w ramach Priorytetu I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach. Liderem projektu jest MARMAR INVESTMENT sp. z. o.o.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 121/2017
uchwała nr 121/2017
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na realizację i prefinansowanie wydatków zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu pn. „DELI- CAPS. Suplementy diety na bazie technologii DELIGENTTM, z wysoko biodostępnymi i bioaktywnymi polifenolami oraz witaminami”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 120/2017
uchwała nr 120/2017
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na realizację i prefinansowanie wydatków zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu pn. „DELI-EYE. Suplement diety w technologii DELIGENT™, chroniący narząd wzroku, dzięki wysoko biodostępnej i bioaktywnej luteinie, kwasom tłuszczowym (DHA), oraz antocyjanom” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 , w ramach Priorytetu I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach. Liderem projektu jest CAROCELLE S.A.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 119/2017
uchwała nr 119/2017
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na realizację i prefinansowanie wydatków zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu pn. „Opracowanie nowego innowacyjnego suplementu diety o właściwościach modyfikowania składu flory jelit, obniżania nadmiernej masy ciała i poprawy parametrów metabolicznych w formie bezpośredniego dostarczania do jelita grubego.”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 118/2017
uchwała nr 118/2017
jakiego organu Senatu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na realizację i prefinansowanie wydatków zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu pn. „Polska Platforma Medyczna: portal zarzadzania wiedzą i potencjałem badawczym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałania 2.3.1.”Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.”
status uchwały obowiązująca