Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.


NAZWA SKRÓCONA PEŁNA NAZWA
UMB Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

WL Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
WF Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

WNoZ Wydział Nauk o Zdrowiu