Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok

tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16

kancel@umb.edu.pl 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej UMB na Platformie ePUAP:

/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka

NIP: 5420211717
REGON: 000288604