Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok

tel. 85 7485415
fax 85 7485416 email: kancel@umb.edu.pl
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej UMB na Platformie ePUAP: /UniwersytetMedycznyBial/skrytka
NIP:
5420211717
REGON: 000288604