Podstawa prawna funkcjonowania

  Uczelnia działa na podstawie:

-  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 poz. 572 j.t. z późn. 
   zm.),

-  Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku