Brak treści artykułu

Załączniki:

Uchwała 3/2017
Załącznik 1 - Efekty kształcenia
Załącznik 2 - Program studiów
Załącznik 3a - Plan studiów WL
Załącznik 3b - Plan studiów WNoZ
Załącznik 3c - Plan studiów WF
Załącznik 4a - Matryca kierunkowa WL
Załącznik 4b - Matryca kierunkowa WF
Załącznik 4c - Matryca kierunkowa WNoZ I stopnia
Załącznik 4d - Matryca kierunkowa WNoZ II st.