Struktura organizacyjna

W skład struktury organizacyjnej Uniwersytetu wchodzą:

 • podstawowe jednostki organizacyjne,
 • jednostki organizacyjne wydziałów, w tym jednostki
 • zorganizowane na bazie obcej,
 • jednostki ogólnouczelniane,
 • jednostki organizacyjne nadzorowane przez Uczelnię działające
 • na mocy odrębnych przepisów,
 • jednostki organizacyjne administracji.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku są:

 • Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim,
 • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,
 • Wydział Nauk o Zdrowiu.

 Jednostkami organizacyjnymi wydziałów są:
katedry, kliniki, zakłady, studium, samodzielne pracownie. 

Ogólnouczelnianymi jednostkami Uniwersytetu Medycznego są:

 • Biblioteka Główna,
 • Archiwum,
 • Biobank,
 • Szkoła Doktorska,
 • Centrum Medycyny Doświadczalnej,
 • Centrum Symulacji Medycznej,
 • Centrum Badań Klinicznych,
 • Centrum Bioinformatyki i Analiz Danych,
 • Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie,Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych.

 Bazę dla działalności naukowo-dydaktycznej stanowią następujące jednostki, utworzone na mocy odrębnych przepisów:

 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku,
 • Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku,
 • Jednostki Uczelni zorganizowane na bazie obcej działające na mocy umów zawartych przez Uczelnię,
 • Schemat organizacyjny struktury zarządzania Uczelnią stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego UMB,
 • Wykaz jednostek organizacyjnych wydziałów załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego UMB,
 • Schemat organizacyjny administracji załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego UMB,
 • Symbolika jednostek organizacyjnych administracji załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego UMB.

  Regulamin Organizacyjny UMB publikowany jest na stronie: https://bip.umb.edu.pl/pl/zarzadzenie/2147/zarzadzenie-nr-38-2021