Struktura organizacyjna


W skład struktury organizacyjnej Uniwersytetu wchodzą:
    - podstawowe jednostki organizacyjne,
    - jednostki organizacyjne wydziałów, w tym  jednostki        
      zorganizowane  na  bazie obcej,
    - jednostki ogólnouczelniane,
    - jednostki organizacyjne nadzorowane przez Uczelnię działające
      na mocy odrębnych przepisów,
    - jednostki organizacyjne administracji.


Podstawowymi jednostkami organizacjami Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku są:
- Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania   w Języku
  Angielskim,
- Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, 
- Wydział Nauk o Zdrowiu.
 
Jednostkami organizacyjnymi wydziałów są:
kliniki, zakłady, studia, samodzielne pracownie, centra. Jednostki wydziałowe mogą być łączone w katedry.


Ogólnouczelnianymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu są:
- Biblioteka Główna,
- Archiwum,
- Centrum  Medycyny Doświadczalnej,
- Centrum Symulacji Medycznej.
 
Bazę dla działalności naukowo-dydaktycznej stanowią następujące jednostki, utworzone na mocy odrębnych przepisów:
-  Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
-  Uniwersytecki Dziecięcy  Szpital  Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
-  Jednostki Uczelni zorganizowane na bazie obcej działające na mocy umów
   zawartych przez Uczelnię.

Załączniki:

Schemat organizacyjny, stan na 9.01.2019r.
Symbolika jednostek, stan na 9.01.2019r.
Wykaz jednostek organizacyjnych na wydziałach (stan na 13.03.2019r.)