Rzecznicy dyscyplinarni:

Rzecznik  Dyscyplinarny ds Studentów na kadencję 2016-2020 - prof. dr hab. Piotr Klimiuk

Rzecznik Dyscyplinarny ds Doktorantów na kadencję 2016-2020 - prof. dr hab. Piotr Klimiuk

Rzecznicy Dyscyplinarny ds Nauczycieli Akademickich na okres 4 lat począwszy od 1.01.2017 :
- prof. dr hab. Marek Rogowski
- prof. dr hab. Jerzy Pałka