Rzecznicy dyscyplinarni:

Rzecznicy dyscyplinarni powołani na okres czterech lat począwszy od 1 stycznia 2021 

Rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów 

prof. dr hab. Piotr Klimiuk

prof. dr hab. Marcin Baranowski

Rzecznik dyscyplinarny do spraw doktorantów

prof. dr hab. Piotr Klimiuk

Rzecznik dyscyplinarny do spraw nauczycieli akademickich

prof. dr hab. Marek Rogowski

prof. dr hab. Jerzy Pałka

 Rzecznik  Dyscyplinarny ds Studentów na kadencję 2016-2020 - prof. dr hab. Piotr Klimiuk

Rzecznik Dyscyplinarny ds Doktorantów na kadencję 2016-2020 - prof. dr hab. Piotr Klimiuk

Rzecznicy Dyscyplinarny ds Nauczycieli Akademickich na okres 4 lat począwszy od 1.01.2017 :
- prof. dr hab. Marek Rogowski
- prof. dr hab. Jerzy Pałka