Uczelnia działa na podstawie:

- ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1842),

-  Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

W Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku wydawane są następujące wewnętrzne akty normatywne:
 - Uchwały Senatu
 - Zarządzenia Rektora
 - Zarządzenia Kanclerza