Uczelnia działa na podstawie:

- ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 poz. 572 j.t. z późn. zm.),

-  Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

W Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku wydawane są następujące wewnętrzne akty normatywne:
 - Uchwały Senatu
 - Zarządzenia Rektora
 - Zarządzenia Kanclerza