Termin obrony rozprawy doktorskiej: 7. 11. 2023 r. o godz. 12.00

Miejsce:  Aula Magna w Pałacu Branickich, ul. Jana Kilińskiego 1

Sposób przeprowadzenia: hybrydowyZałączniki:

recenzja prof. Krzysztofa Leksowskiego
recenzja dr hab. Wojciecha Makarewicza
Rozprawa doktorska
recenzja prof. Wiesława Tarnowskiego
streszczenie