Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr lek. Pauliny Głuszyńskiej odbędzie się w dniu 7 listopada o godz. 12:00 w Auli Wielkiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przy ulicy Jana Kilińskiego 1.Załączniki:

recenzja prof. Krzysztofa Leksowskiego
recenzja dr hab. Wojciecha Makarewicza
Rozprawa doktorska
recenzja prof. Wiesława Tarnowskiego
streszczenie