• Pełnomocnik Rektora ds. Doskonałości Dydaktycznej
  • prof. dr hab. Adriana Chabowskiego (2022)
 • Pełnomocnika Rektora ds. żywności funkcjonalnej
  • dr hab. Karol Kramkowski (2022)
 • Pełnomocnik Rektora ds. zgłoszeń naruszeń prawa
  • mgr Ewa Krysztopik (2022)
 • Pełnomocnik Rektora ds. wdrożenia działalności diagnostyczno – leczniczej Laboratorium Obrazowania Molekularnego i Rozwoju Technologii UMB sp. z o.o.
  • dr Bożena Kubas (2022)
 • Pełnomocnik ds. Równości Płci w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku:
  • dr hab. Joanna Konopińska (2022)
 • Pełnomocnik ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni:
  • dr hab. Beata Kowalewska (2022)
 • Pełnomocnik ds. Studium Kształcenia Podyplomowego na Wydziale Farmaceutycznym
  • dr Katarzyna Sosnowska (2021)
 • Pełnomocnik Rektora w zakresie koordynowania działań związanych z realizacją w UMB Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych:
  • prof. dr hab. Adrian Chabowski (2021)
 • Pełnomocnika ds. Rozbudowy i Modernizacji byłego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku w zakresie nadzorowania i koordynowania Programu Medycznego:
  • prof. dr hab. Janusz Dzięcioł (2021)
 • Pełnomocnik Rektora ds. Otwartego Dostępu w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku:
  • mgr inż. Mateusz Cieśluk (2021)
 • Pełnomocnik ds. edukacji studentów  Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w zakresie orientacji seksualnej i tożsamości płciowej:
  • prof. dr hab. Napoleon Waszkiewicz (2020)
 • Pełnomocnik Rektora ds. zapobiegania przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz organizacji pracy szpitali tymczasowych dla pacjentów chorych na COVID-19:
  • dr hab. Jan Kochanowicz (2020)
 • Pełnomocnik Rektora ds. organizacji oddziału klinicznego neurologii SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku:
  • dr hab. Jan Kochanowicz (2020)
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych:
  • mgr Emilia Minasz (2020)
 • Pełnomocnik Rektora ds. koordynacji działań z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku:
  • dr Sławomir Czaban (2019)
 • Pełnomocnik ds. Współpracy Międzynarodowej:
  • prof. dr hab. Tomasz Hryszko (2018)
 • Inspektor Ochrony Danych (dawniej: Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych - Administrator Bezpieczeństwa Informacji):
  • mgr Emilia Minasz (2018)
 • Pełnomocnik ds. specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych:
  • prof. dr hab. Maciej Szmitkowski (2017)
 • Doradca ds. Etyki:
  • dr hab. Jacek Breczko (2017)
 • Pełnomocnik ds. Pomocy Publicznej:
  • mgr Paweł Gaiński (2017)
 • Pełnomocnik ds. Komercjalizacji i Rozwoju Współpracy z otoczeniem gospodarczym:
  • prof. dr hab. Jacek Nikliński (2016)
 • Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych:
  • dr Ewelina Dargiewicz (2013)
 • Pełnomocnik Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB:
  • prof. dr hab. Barbara Mroczko (2012)
 • Pełnomocnik ds. historycznych i muzealnych:
  • dr Magdalena Muskała (2011)