Pełnomocnik ds. Rozbudowy  i Modernizacji byłego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku - prof. dr hab. Anatol Panasiuk

Pełnomocnik Rektora ds. Komercjalizacji i Rozwoju Współpracy z otoczeniem gospodarczym – prof. dr hab. Jacek Nikliński

Pełnomocnik ds. Centrum Symulacji Medycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu - dr Marzena Wojewódzka- Żelazniakowicz

Pełnomocnik ds. Centrum Symulacji Medycznych Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii  i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim - prof. dr hab. Włodzimierz Łuczyński

Pełnomocnik ds. edukacji studentów  Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w zakresie orientacji seksualnej i tożsamości płciowej - dr hab. Adam Hermanowicz

Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych - dr Ewelina Dargiewicz

Pełnomocnik Rektora  ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia - prof. dr hab. Barbara Mroczko

Pełnomocnik Rektora ds. specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych - prof. dr hab. Maciej Szmitkowski

Pełnomocnik Rektora ds. historycznych i muzealnych - dr Magdalena Grassmann

Pełnomocnik Rektora ds. ochrony danych osobowych – mgr Emilia Minasz

Pełnomocnik Rektora ds. informacji niejawnych – Marek Ludera