• od roku 2022:
  • dr Beata Kowalewska - Pełnomocnik ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni
 • od roku 2021:
  • prof. dr hab. Adrian Chabowski - Pełnomocnik Rektora w zakresie koordynowania działań związanych z realizacją w UMB Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych,
  • prof. dr hab. Janusz Dzięcioł - Pełnomocnika ds. Rozbudowy i Modernizacji byłego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku w zakresie nadzorowania i koordynowania Programu Medycznego,
  • mgr inż. Mateusz Cieśluk - Pełnomocnik Rektora ds. Otwartego Dostępu w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku;
 • od roku 2020:
  • prof. dr hab. Napoleon Waszkiewicz - Pełnomocnik ds. edukacji studentów  Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w zakresie orientacji seksualnej i tożsamości płciowej,
  • dr hab. Jan Kochanowicz - Pełnomocnik Rektora ds. zapobiegania przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz organizacji pracy szpitali tymczasowych dla pacjentów chorych na COVID-19,
  • dr hab. Jan Kochanowicz - Pełnomocnik Rektora ds. organizacji oddziału klinicznego neurologii SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku,
  • mgr Emilia Minasz - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
 • od roku 2019:
  • dr Sławomir Czaban - Pełnomocnik Rektora ds. koordynacji działań z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku;
 • od roku 2018:
  • prof. dr hab. Tomasz Hryszko - Pełnomocnik ds. Współpracy Międzynarodowej,
  • mgr Emilia Minasz - Inspektor Ochrony Danych (dawniej: Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych - Administrator Bezpieczeństwa Informacji);
 • od roku 2017:
  • prof. dr hab. Maciej Szmitkowski - Pełnomocnik ds. specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych,
  • dr hab. Jacek Breczko - Doradca ds. Etyki,
  • mgr Paweł Gaiński - Pełnomocnik ds. Pomocy Publicznej;
 • od roku 2016:
  • prof. dr hab. Jacek Nikliński - Pełnomocnik ds. Komercjalizacji i Rozwoju Współpracy z otoczeniem gospodarczym;
 • od roku 2013:
  • dr Ewelina Dargiewicz - Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych;
 • od roku 2012:
  • prof. dr hab. Barbara Mroczko - Pełnomocnik ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia;
 • od roku 2011:
  • dr Magdalena Muskała - Pełnomocnik ds. historycznych i muzealnych.