2021
Pełnomocnik Rektora w zakresie koordynowania działań związanych z realizacją 
w UMB Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych
prof. dr hab. Adrian Chabowski
Pełnomocnik Rektora ds. Otwartego Dostępu w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku Mateusz Cieśluk
2020
Pełnomocnika ds. Rozbudowy i Modernizacji byłego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku w zakresie nadzorowania i koordynowania Programu Medycznego prof. dr hab. Janusz Dzięcioł
Pełnomocnik Rektora ds. zapobiegania przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz organizacji pracy szpitali tymczasowych dla pacjentów chorych na COVID-19  dr hab. Jan Kochanowicz
Pełnomocnik Rektora ds. organizacji oddziału klinicznego neurologii SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku dr hab. Jan Kochanowicz
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych mgr Emilia Minasz 
Pełnomocnik ds. edukacji studentów  Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w zakresie orientacji seksualnej i tożsamości płciowej prof. dr hab. Napoleon Waszkiewicz
Pełnomocnik ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni dr hab. Mateusz Cybulski
2019
Pełnomocnik Rektora ds. koordynacji działań z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku dr Sławomir Czaban
2018
Pełnomocnik ds. Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Tomasz Hryszko
Inspektor Ochrony Danych (dawniej: Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych - Administrator Bezpieczeństwa Informacji) mgr Emilia Minasz
2017
Pełnomocnik ds Pomocy Publicznej mgr Paweł Gaiński
Pełnomocnik ds. specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych prof. dr hab. Maciej Szmitkowski
Doradca ds Etyki dr hab. Jacek Breczko
2016
Pełnomocnik ds. Komercjalizacji i Rozwoju Współpracy z otoczeniem gospodarczym prof. dr hab. Jacek Nikliński
2013
Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych dr Ewelina Dargiewicz
2012
Pełnomocnik ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia prof. dr hab. Barbara Mroczko
2011
Pełnomocnik ds. historycznych i muzealnych dr Magdalena Muskała