Pełnomocnik Rektora ds. koordynacji działań z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku - dr Sławomir Czaban

Pełnomocnik ds Pomocy Publicznej - mgr Paweł Gaiński

Doradca ds Etyki - dr hab. Jacek Breczko

Pełnomocnik ds. Rozbudowy  i Modernizacji byłego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku - prof. dr hab. Anatol Panasiuk

Pełnomocnik ds. Komercjalizacji i Rozwoju Współpracy z otoczeniem gospodarczym – prof. dr hab. Jacek Nikliński

Pełnomocnik ds. edukacji studentów  Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w zakresie orientacji seksualnej i tożsamości płciowej - prof. dr hab. Napoleon Waszkiewicz

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych - dr Ewelina Dargiewicz

Pełnomocnik ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia - prof. dr hab. Barbara Mroczko

Pełnomocnik ds. specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych - prof. dr hab. Maciej Szmitkowski

Pełnomocnik ds. historycznych i muzealnych - dr Magdalena Muskała

Inspektor Ochrony Danych – mgr Emilia Minasz (dawniej: Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych - Administrator Bezpieczeństwa Informacji)  

Pełnomocnik ds. informacji niejawnych – mgr Emilia Minasz 

Pełnomocnik ds. Współpracy Międzynarodowej - prof. dr hab. Tomasz Hryszko