Pełnomocnik ds Pomocy Publicznej - mgr Paweł Gaiński

Doradca ds Etyki - dr hab. Jacek Breczko

Pełnomocnik ds. Reorganizacji Zakładu Zdrowia Publicznego - dr Dominik Maślach

Pełnomocnik -Koordynator ds. Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - dr Marzena Wojewódzka- Żelazniakowicz

Pełnomocnik ds. Rozbudowy  i Modernizacji byłego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku - prof. dr hab. Anatol Panasiuk

Pełnomocnik ds. Komercjalizacji i Rozwoju Współpracy z otoczeniem gospodarczym – prof. dr hab. Jacek Nikliński

Pełnomocnik ds. edukacji studentów  Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w zakresie orientacji seksualnej i tożsamości płciowej - dr hab. Adam Hermanowicz

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych - dr Ewelina Dargiewicz

Pełnomocnik ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia - prof. dr hab. Barbara Mroczko

Pełnomocnik ds. specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych - prof. dr hab. Maciej Szmitkowski

Pełnomocnik ds. historycznych i muzealnych - dr Magdalena Grassmann

Inspektor Ochrony Danych – mgr Emilia Minasz (dawniej: Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych - Administrator Bezpieczeństwa Informacji)  

Pełnomocnik ds. informacji niejawnych – Marek Ludera

Pełnomocnik ds. Współpracy Międzynarodowej - dr hab. Tomasza Hryszko