Termin obrony rozprawy doktorskiej: 26.09.2023 r. godz. 10.00

Miejsce:  Sala wykładowa nr 2 (Aula Mała) Euroregionalnego Centrum Farmacji

Sposób przeprowadzenia: hybrydowyZałączniki:

Rozprawa doktorska
streszczenie
Recenzja dr hab. Tomasz Osmałek
Recenzja prof. K.Cal
Recenzja dr hab. K. Małolepsza-Jarmołowska