Brak treści artykułu

Załączniki:

Rozprawa doktorska
streszczenie
Recenzja dr hab. Tomasz Osmałek
Recenzja prof. K.Cal
Recenzja dr hab. K. Małolepsza-Jarmołowska