Brak treści artykułu

Załączniki:

Streszczenie
Rozprawa doktorska
Recenzja prof. S. Granica
Recenzja prof. I. Podolak
recenzja prof. K.Skalicka- Woźniak