Regulamin studiów I stopnia, II stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich - moc obowiązująca od roku akademickiego 2019/2020 (Uchwała nr 29/2019 Senatu UMB z dnia 25.04.2019r.)

Regulamin studiów I stopnia, II stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich
- moc obowiązująca od roku akademickiego 2018/2019 (Uchwała nr 42/2018 Senatu UMB z dnia 19.04.2018r.)

Regulamin studiów I stopnia, II stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich 2017/2018
- moc obowiązująca od roku akademickiego 2017/2018  (Uchwała nr 37/2017 Senatu UMB z dnia 28.04.2017r.)

Regulamin studiów I stopnia, II stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich 2016/2017 - obowiązujący w roku akademickim 2016/2017  (Uchwała nr 38/2016 Senatu UMB z dnia 29.04.2016r.)