Regulamin studiów I stopnia, II stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich - moc obowiązująca od roku akademickiego 2018/2019

Regulamin studiów I stopnia, II stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich 2017/2018
- moc obowiązująca od roku akademickiego 2017/2018

Regulamin studiów I stopnia, II stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich 2016/2017 - obowiązujący w roku akademickim 2016/2017