Brak treści artykułu

Załączniki:

ogłoszenie - asystent dydaktyczny w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka
wzór podania
kwestionariusz osobowy
oświadczenie o spełnieniu przesłanek z art. 113
oświadczenie o podstawowym miejscu pracy