Brak treści artykułu

Załączniki:

Uchwała Senatu nr 487/2022
t.j 29.2020 wzory dyplomów ukończenia studiów
zał. 1 wzór dyplomu
zał. 2 wzór odpisu dyplomu
zał. 3 wzór odpisu dyplomu do akt
zał. 4 wzór dyplomu w jęz ang
zał. 5A wzór dyplomu k. Farmacja
zał. 5B wzór dyplomu k. Pielęgniarstwo I stopnia
zał. 5C wzór dyplomu k. Lekarskiego
zał. 5D wzór dyplomu k. Lekarski w języku angielskim
zał. 6 wzór duplikatu dyplomu
zał. 7 wzór dyplomu w jęz francuskim
zał. 8 wzór dyplomuw jęz hiszpańskim
zał. 9 wzór dyplomu w jęz niemieckim
zał. 10 wzór dyplomu w jęz rosyjskim