Brak treści artykułu

Załączniki:

Uchwała Senatu nr 487/2022
t.j 29.2020 wzory dyplomów ukończenia studiów
zał. 1 wzór dyplomu
zał. 2 wzór odpisu dyplomu
zał. 3 wzór odpisu dyplomu do akt
zal 4 dyplom w jęz ang
zal 5A wzór dyplom Farmacja
zal 5B wzór dyplom Pielęgniarstwo
zal 5C wzór dyplom Lekarski
zal 5D wzór dyplom Lekarski en
zal 6 duplikat dyplomu
zal 7 dyplom w jęz francuskim
zal 8 dyplom w jęz hiszpańskim
zal 9 dyplom w jęz niemieckim
zal 10 dyplom w jęz rosyjskim