Brak treści artykułu

Załączniki:

Uchwała Senatu nr 487/2022
t.j 29.2020 wzory dyplomów ukończenia studiów
zał. 1 wzór dyplomu
zał. 2 wzór odpisu dyplomu
zał. 3 wzór odpisu dyplomu przeznaczonego do akt
zał. 4 wzór dyplomu w jęz ang
zał. 5A wzorzec dyplomu Farmacja
zał. 5B wzorzec dyplomu Pielęgniarstwo
zał. 5C wzorzec dyplomu Lekarski
zał. 5D wzorzec dyplomu Lekarski en
zał. 6 wzór duplikatu dyplomu
zał. 7 wzór dyplomu w jęz francuskim
zał. 8 wzór dyplomuw jęz hiszpańskim
zał. 9 wzór dyplomu w jęz niemieckim
zał. 10 wzór dyplomu w jęz rosyjskim