Brak treści artykułu

Załączniki:

rozprawa doktorska mgr Marleny Tyneckiej
streszczenie w j. polskim
streszczenie w j. angielskim
recenzja prof. dr hab. M. Kuci
recenzja dr hab. M. Chałubińskiego
recenzja dr hab. M. Gagata