Brak treści artykułu

Załączniki:

Rozprawa doktorska lek. Ewy Stogowskiej
streszczenie w j. polskim
Streszczenie w j. angielskim
Recenzja płk. prof. dr hab. G. Kamińskiego
Recenzja prof. dr hab. B. Matyjaszek-Matuszek
Recenzja prof. dr hab. M. Ruchały