Brak treści artykułu

Załączniki:

Rozprawa doktorska mgr Mauro Galli
Streszczenie w j. polskim
recenzja prof. dr hab. Michała Dadleza
recenzja dr hab. Bartosza Hudzika
recenzja dr hab. Jerzy Jaroszewicza