Brak treści artykułu

Załączniki:

wniosek
recenzja prof. Małgorzaty Polz-Dacewicz
recenzja prof. Tomasza Karpińskiego
recenzja prof. Marii Sąsiadek
recenzja prof. Krystyny Bieńkowskiej-Szewczyk
uchwała - powołanie komisji
uchwała komisji habilitacyjnej
uzasadnienie uchwały komisji