Brak treści artykułu

Załączniki:

wniosek
powołanie komisji
protokół posiedzenia komisji habilitacyjnej
uchwała komisji habilitacyjnej
uzasadnienie uchwały komisji
uchwała senatu - nadanie stopnia