Brak treści artykułu

Załączniki:

Rozprawa doktorska mgr Marleny Dubatówki
Streszczenie w j. polskim
recenzja prof. dr hab. Pawła Rubisia
recenzja dr hab. Agnieszki Kapłon-Cieślickiej.pdf
recenzja dr hab. Rafała Młynarskiego