Brak treści artykułu

Załączniki:

rozprawa doktorska
streszczenie
recenzja dr hab. Ewa Gulczyńska
recenzja- prof. Iwona Maruniak- Chudek
recenzja- dr hab. Ireneusz Bielecki