STATUT UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU - t.j. wprowadzony Uchwałą Senatu 123/2016 z dnia 8.11.2016 r.STATUT UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU wprowadzony Uchwałą Senatu 70/2015 z dnia 29.06.2015 r.