Brak treści artykułu

Załączniki:

Statut
Uchwała 70/2015
Uchwała 85/2015
Uchwała 29/2016
Uchwała 36/2016
Charter of the Medical University of Bialystok
Uchwała 79/2016
Uchwała 123/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu UMB, stanowiącego załącznik do Uchwały 70/2015 oraz wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu UMB