Brak treści artykułu

Załączniki:

Statut
Uchwała 70/2015 w sprawie wprowadzenia znowelizowanego Statutu UMB
Uchwała 85/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu
Uchwała 29/2016 w sprawie zmian do Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku