Brak treści artykułu

Załączniki:

Recenzja JH prof. Jahnz-Różyk
Recenzja prof. M. Droździk
Recenzja prof. G. Biała.
Recenzja prof. Franciszek Główka
Uchwała Senatu - nadanie stopnia
Uchwała Komisji Habilitacyjnej
Wniosek