Brak treści artykułu

Załączniki:

recenzja rozprawy doktorskiej prof. dr hab. A. Ptak-Belowskiej
recenzja rozprawy doktorskiej dr hab. M. Kukli
recenzja rozprawy doktorskiej prof. dr hab. A. Ziemby
Streszczenie w języku polskim
rozprawa doktorska Sztolsztener Klaudia