Brak treści artykułu

Załączniki:

recenzja dr hab. M. Dobrzyńskiego
recenzja dr hab. K. Gerreth
recenzja dr hab. inż. J. Mystkowskiej
Rozprawa doktorska lek. dent. Katarzyny Morawskiej
Streszczenie w języku angielskim