Brak treści artykułu

Załączniki:

recenzja dr hab. K. Gerreth
recenzja dr hab. inż. J. Mystkowskiej
Streszczenie w języku angielskim
recenzja dr hab. M. Dobrzyńskiego
Rozprawa doktorska lek. dent. Katarzyny Morawskiej