Brak treści artykułu

Załączniki:

recenzja prof. dr hab. A. Jakimiuka
recenzja prof. dr hab. K. Nowak
recenzja prof. dr hab. A. Rak
Rozprawa doktorska mgr Karoliny Wołodko
Streszczenie w języku polskim