Brak treści artykułu

Załączniki:

wniosek
uchwała - nadanie stopnia
recenzja dr hab. Macieja Dobrzyńskiego
recenzja dr hab. Magdaleny Chechlińskiej
recenzja prof. Claudine Kiedy
uchwała - powołanie komisji
recenzja prof. Leszka Kalinowskiego
uchwała komisji habilitacyjnej
uzasadnienie uchwały komisji