Brak treści artykułu

Załączniki:

wniosek
powołanie recenzentów
nadanie stopnia- uchwała senatu
recenzja prof. Katarzyny Zoreny
recenzja prof. Alicji Hubalewskiej-Dydejczyk
recenzja prof. Macieja Borowca
uchwała komisji habilitacyjnej
recenzja prof. Wojciecha Bika